Termeni sî conditii

Termeni și condiții

Acord între Utilizator și parfume24.com

Bun venit pe parfume24.com. Site-ul web parfume24.com („Site-ul”) este compus din diverse pagini web operate de Parfume 24 SRL („parfume24.com”). parfume24.com vă este oferit condiționat de acceptarea fără modificare a termenilor, condițiilor și notificărilor conținute aici („Termenii”). Utilizarea de către dumneavoastră a parfume24.com reprezintă acordul dumneavoastră cu toți astfel de Termeni. Vă rugăm să citiți cu atenție acești termeni și să păstrați o copie a acestora pentru referință.

parfume24.com este un site de comerț electronic.

Vânzarea de produse în Romania.

Confidențialitate

Utilizarea de către dumneavoastră a parfume24.com este supusă Politicii de confidențialitate a parfume24.com. Vă rugăm să consultați Politica noastră de confidențialitate, care guvernează și site-ul și informează utilizatorii despre practicile noastre de colectare a datelor.

Comunicatii electronice

Vizitarea parfume24.com sau trimiterea de e-mailuri către parfume24.com constituie comunicații electronice. Sunteți de acord să primiți comunicări electronice și sunteți de acord că toate acordurile, notificările, dezvăluirile și alte comunicări pe care vi le furnizăm electronic, prin e-mail și pe Site, îndeplinesc orice cerință legală ca astfel de comunicări să fie în scris.

Contul tău

Dacă utilizați acest site, sunteți responsabil pentru menținerea confidențialității contului și parolei dvs. și pentru restricționarea accesului la computer și sunteți de acord să acceptați responsabilitatea pentru toate activitățile care au loc sub contul sau parola dvs. Nu vă puteți atribui sau transfera în alt mod contul către nicio altă persoană sau entitate. Recunoașteți că parfume24.com nu este responsabil pentru accesul terților la contul dvs. care rezultă din furtul sau deturnarea contului dvs. parfume24.com și asociații săi își rezervă dreptul de a refuza sau de a anula serviciul, de a închide conturi sau de a elimina sau edita conținut, la discreția noastră.

Copii sub treisprezece ani

parfume24.com nu colectează cu bună știință, fie online, nici offline, informații personale de la persoane sub vârsta de treisprezece ani. Dacă aveți sub 18 ani, puteți utiliza parfume24.com numai cu permisiunea unui părinte sau tutore.

Politica de anulare/rambursare

TOATE VANZARILE SUNT FINALE. Proprietatea este vândută „Așa cum este. Unde este.†fără garanții sau garanții exprimate sau implicite. Nu se vor emite rambursări, schimburi sau credite Cumpărătorului, cu excepția cazului în care este convenit de către Vânzător.

Link-uri către site-uri terțe/Servicii terță parte

parfume24.com poate conține link-uri către alte site-uri web („Site-uri legate”). Site-urile legate nu se află sub controlul parfume24.com și parfume24.com nu este responsabil pentru conținutul niciunui site legat, inclusiv, fără limitare, orice link conținut într-un site legat sau orice modificări sau actualizări ale unui site legat. parfume24.com vă furnizează aceste link-uri numai pentru comoditate, iar includerea oricărui link nu implică aprobarea de către parfume24.com a site-ului sau a oricărei asocieri cu operatorii săi.

Anumite servicii puse la dispoziție prin parfume24.com sunt furnizate de site-uri și organizații terțe. Prin utilizarea oricărui produs, serviciu sau funcționalitate care provine din domeniul parfume24.com, prin prezenta luați la cunoștință și sunteți de acord că parfume24.com poate partaja astfel de informații și date cu orice terță parte cu care parfume24.com are o relație contractuală pentru a furniza produsul solicitat, serviciu sau funcționalitate în numele utilizatorilor și clienților parfume24.com.

Fără utilizare ilegală sau interzisă/proprietate intelectuală

Vi se acordă o licență neexclusivă, netransferabilă și revocabilă pentru a accesa și utiliza parfume24.com strict în conformitate cu acești termeni de utilizare. Ca o condiție a utilizării Site-ului, garantați parfume24.com că nu veți folosi Site-ul în niciun scop ilegal sau interzis de acești Termeni. Nu puteți utiliza Site-ul în nicio manieră care ar putea deteriora, dezactiva, supraîncărca sau deteriora Site-ul sau interfera cu utilizarea și bucurarea Site-ului de către orice altă parte. Nu puteți obține sau încerca să obțineți materiale sau informații prin orice mijloace care nu sunt puse la dispoziție sau furnizate în mod intenționat prin intermediul Site-ului.

Tot conținutul inclus ca parte a Serviciului, cum ar fi text, grafică, logo-uri, imagini, precum și compilarea acestora și orice software utilizat pe Site, este proprietatea parfume24.com sau a furnizorilor săi și este protejat prin drepturi de autor și alte legi care protejează proprietatea intelectuală și drepturile de proprietate. Sunteți de acord să respectați și să respectați toate drepturile de autor și alte notificări de proprietate, legende sau alte restricții conținute în orice astfel de conținut și nu veți face nicio modificare.

Nu veți modifica, publica, transmite, face inginerie inversă, nu veți participa la transfer sau vânzare, nu veți crea lucrări derivate sau nu veți exploata în nici un fel orice conținut, total sau parțial, găsit pe Site. Conținutul parfume24.com nu este pentru revânzare. Utilizarea de către dvs. a Site-ului nu vă dă dreptul să utilizați neautorizat orice conținut protejat și, în special, nu veți șterge sau modifica niciun drept de proprietate sau notificări de atribuire a niciunui conținut. Veți folosi conținut protejat exclusiv pentru uz personal și nu veți face altă utilizare a conținutului fără permisiunea scrisă expresă a parfume24.com și a proprietarului drepturilor de autor. Sunteți de acord că nu obțineți niciun drept de proprietate asupra niciunui conținut protejat. Nu vă acordăm nicio licență, expresă sau implicită, asupra proprietății intelectuale a parfume24.com sau a licențiatorilor noștri, cu excepția cazurilor autorizate în mod expres prin acești Termeni.

Utilizatori internaționali

Serviciul este controlat, operat și administrat de parfume24.com din birourile noastre din Romania. Dacă accesați Serviciul dintr-o locație din afara Romania, sunteți responsabil pentru respectarea tuturor legilor locale. Sunteți de acord că nu veți folosi conținutul parfume24.com accesat prin parfume24.com în nicio țară sau în orice mod interzis de orice lege, restricție sau reglementare aplicabilă.

Despăgubiri

Sunteți de acord să despăgubiți, să apărați și să țineți inofensiv parfume24.com, ofițerii, directorii, angajații, agenții și terții săi pentru orice pierderi, costuri, datorii și cheltuieli (inclusiv onorariile rezonabile ale avocaților) legate de sau care decurg din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza Site-ul sau serviciile, orice postări ale utilizatorilor făcute de dvs., încălcarea dvs. a oricăror termeni ai acestui Acord sau încălcarea dvs. a oricăror drepturi ale unei terțe părți sau încălcarea oricăror legi, reguli sau reglementări aplicabile. parfume24.com își rezervă dreptul, pe propria cheltuială, de a-și asuma apărarea și controlul exclusiv asupra oricărei chestiuni supusă despăgubirii de către dvs., caz în care veți coopera pe deplin cu parfume24.com în afirmarea oricăror apărări disponibile.

Arbitraj

În cazul în care părțile nu sunt în măsură să rezolve vreo dispută între ele care decurge din sau cu privire la acești Termeni și Condiții sau orice prevedere a acestora, fie prin contract, delict sau în alt mod legal sau în echitate pentru daune sau orice altă compensație, atunci o astfel de dispută va fi soluționată numai prin arbitraj definitiv și obligatoriu în conformitate cu Legea Federală de Arbitraj, condus de un singur arbitru neutru și administrat de Asociația Americană de Arbitraj sau de un serviciu similar de arbitraj selectat de părți, într-un loc convenit de comun acord de către petreceri. Hotărârea arbitrului va fi definitivă, iar hotărârea poate fi emisă asupra acesteia în orice instanță care are jurisdicție. În cazul în care orice acțiune legală sau echitabilă, procedură sau arbitraj rezultă din sau se referă la acești Termeni și Condiții, partea care a câștigat va avea dreptul să-și recupereze costurile și onorariile rezonabile ale avocatului. Părțile sunt de acord să arbitreze toate litigiile și revendicările cu privire la acești Termeni și Condiții sau orice dispute care apar ca urmare a acestor Termeni și Condiții, direct sau indirect, inclusiv reclamațiile de delicte care sunt rezultatul acestor Termeni și Condiții. Părțile sunt de acord că Legea federală de arbitraj guvernează interpretarea și punerea în aplicare a acestei dispoziții. Întreaga dispută, inclusiv domeniul de aplicare și caracterul executoriu al acestei prevederi de arbitraj, va fi determinată de arbitru. Această prevedere de arbitraj va supraviețui rezilierii acestor Termeni și Condiții.

Renunțare la acțiunea colectivă

Orice arbitraj conform acestor Termeni și Condiții va avea loc individual; Arbitrajele de grup și acțiunile colective/reprezentative/colective nu sunt permise. PĂRȚILE SUNT DE ACORD CĂ O PĂRȚE POATE DEPUTĂ PRETENȚII ÎMPOTRIVA CELELALALĂ NUMAI ÎN CAPACITATEA INDIVIDUALĂ A FĂCĂRUI, ȘI NU CA RECLAMANT SAU MEMBRU DE CLASĂ ÎN ORICE PROCEDURĂ DE CLASĂ, COLECTIVĂ ȘI/SAU REPREZENTATIVE, ȘI ÎN FORMA UNUI PROCEDOR PRIVAT CELĂLALT. În plus, cu excepția cazului în care atât dvs., cât și parfume24.com convin altfel, arbitrul nu poate consolida revendicările mai mult de o persoană și nu poate prezida, în alt mod, nicio formă de reprezentant sau procedura de grup.

Declinarea răspunderii

INFORMAȚIILE, SOFTWARE-UL, PRODUSELE ȘI SERVICIILE INCLUSE ÎN SAU DISPONIBILE PRIN SITE POT INCLUDE INEXACTITUȚI SAU ERORI TIPOGRAFICE. MODIFICĂRILE SUNT ADĂUGATĂ PERIODIC LA INFORMAȚIILE DIN AICI. Parfume 24 SRL ȘI/SAU FURNIZORII SĂI POT FACE ÎMBUNĂTĂȚĂRI ȘI/SAU MODIFICĂRI ÎN SITE-UL ÎN ORICE MOMENT.

Parfume 24 SRL ȘI/SAU FURNIZORII ȘI NU FAC DECLARAȚII CU PRIVIRE LA ADECUAREA, FIABILITATEA, DISPONIBILITATEA, ACTUALITATEA ȘI ACURATEȚIA INFORMAȚIILOR, SOFTWARE-ULUI, PRODUSELOR, SERVICIILOR ȘI A GRAFICELOR CONEXE CONȚINUTE PE SITE ÎN ORICE SCOP. ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, TOATE ACEST INFORMAȚII, SOFTWARE, PRODUSE, SERVICII ȘI GRAFICI ASOCIATE SUNT FURNIZATE „CA ASTA” FĂRĂ GARANTIE SAU CONDIȚII DE NICIUN FEL. Parfume 24 SRL ȘI/SAU FURNIZORII SĂȘI DECLINĂ PRIN PREZENTA TOATE GARANȚIILE ȘI CONDIȚIILE CU PRIVIRE LA ACESTE INFORMAȚII, SOFTWARE, PRODUSE, SERVICII ȘI GRAFICI ASOCIATE, INCLUSIV TOATE GARANȚIILE IMPLICITE SAU CONDIȚIILE DE COMERCIABILITATE, INFECȚIBILITATE ȘI INFRACȚIBILITATE PENTRU ABILITATE ȘI INFRACȚIBILITATE PENTRU POLITICI.

ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, Parfume 24 SRL ȘI/SAU FURNIZORII SĂI NU VA FI RESPONSABILĂ ÎN NICIO CAZ PENTRU ORICE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIVE, INCIDENTALE, SPECIALE, CONSECENȚIALE SAU ORICE DAUNE, FĂRĂ PIERDERI, FĂRĂ PIERDERE UTILIZARE, DATE SAU PROFIT, DECORATE DIN SAU ÎN ORICE MOD LEGAT CU UTILIZAREA SAU PERFORMANȚA SITE-ULUI, CU ÎNTÂRZIERE SAU INAPBILITATE DE UTILIZARE SITE-UL SAU SERVICIILE CONEXE, FURNIZAREA SAU NEFURIZAREA SERVICIILOR, SAU PENTRU ORICE INFORMAȚII SOFTWARE, PRODUSE, SERVICII ȘI GRAFICE ASOCIATE OBȚINITE PRIN SITE, SAU RESULTATE DIN UTILIZAREA SITE-ULUI, FIECE PE BAZA CONTRACTULUI, DELICITĂ, NEGLIGENȚĂ, RESPONSABILITATE STRICTĂ SAU ALLT MOD, CHIAR DACĂ ÎN APARAȚI DE Parfume 4 SRL Anunțat despre POSIBILITATEA DE DAUNE. PENTRU CĂ UNELE STATE/JURISDICȚII NU PERMIT EXCLUDEREA SAU LIMITAREA RESPONSABILITĂȚII PENTRU DAUNE CONSECUȚIONALE SAU INCIDENTALE, LIMITAREA DE MAI SUS NU SE APLICĂ ÎN CAZUL DVS. DACĂ SUNTEȚI NECESAR DE ORICE PORȚIUNE A SITE-ULUI SAU DE ORICE DINTRE ACEȘTI TERMENI DE UTILIZARE, SINGURUL DVS. REMEDIU EXCLUSIV ESTE SĂ ÎNCETEAZĂ UTILIZAREA SITE-ULUI.

Încetare/Restricție de acces

parfume24.com își rezervă dreptul, la discreția sa, de a vă opri accesul la Site și serviciile aferente sau orice parte a acestora în orice moment, fără notificare. În măsura maximă permisă de lege, acest acord este guvernat de legile statului Texas și, prin prezenta, sunteți de acord cu jurisdicția exclusivă și sediul instanțelor din Texas în toate litigiile care decurg din sau legate de utilizarea Site-ului. Utilizarea Site-ului este neautorizată în nicio jurisdicție care nu dă efect tuturor prevederilor acestor Termeni, inclusiv, fără limitare, această secțiune.

Sunteți de acord că nu există nicio societate în comun, parteneriat, angajare sau relație de agenție între dumneavoastră și parfume24.com ca urmare a acestui acord sau a utilizării Site-ului. Efectuarea de către parfume24.com a acestui acord este supusă legilor și proceselor legale existente și nimic din acest acord nu deroga dreptul parfume24.com de a se conforma solicitărilor guvernamentale, instanțelor și autorităților de aplicare a legii sau cerințelor legate de utilizarea de către dvs. a site-ului sau informațiile furnizate sau colectate de parfume24.com cu privire la o astfel de utilizare. Dacă se determină că orice parte a acestui acord este invalidă sau inaplicabilă în conformitate cu legislația aplicabilă, inclusiv, dar fără a se limita la, declinările de garanție și limitările de răspundere menționate mai sus, atunci prevederea invalidă sau inaplicabilă va fi considerată înlocuită de o prevedere valabilă și aplicabilă. care se potrivește cel mai mult cu intenția prevederii inițiale, iar restul acordului va continua în vigoare.

Cu excepția cazului în care se specifică altfel aici, acest acord constituie întregul acord dintre utilizator și parfume24.com cu privire la Site și înlocuiește toate comunicările și propunerile anterioare sau contemporane, fie electronice, orale sau scrise, între utilizator și parfume24.com cu privire la către Site. O versiune tipărită a acestui acord și a oricărei notificări transmise în formă electronică va fi admisibilă în cadrul procedurilor judiciare sau administrative bazate pe sau în legătură cu acest acord, în aceeași măsură și în aceleași condiții ca și alte documente și înregistrări comerciale generate și păstrate inițial în formă tipărită. Este dorința expresă a părților ca acest acord și toate documentele aferente să fie scrise în limba engleză.

Modificări ale Termenilor

parfume24.com își rezervă dreptul, la discreția sa, de a modifica Termenii conform cărora parfume24.com este oferit. Cea mai recentă versiune a Termenilor va înlocui toate versiunile anterioare. parfume24.com vă încurajează să revizuiți periodic Termenii pentru a fi la curent cu actualizările noastre.

Contactaţi-ne

parfume24.com salută întrebările sau comentariile dumneavoastră cu privire la Termeni:

Parfume 24 SRL

Adresa de e-mail:

info@parfume24.com

În vigoare de la 01 ianuarie 2024

Cărucior de cumpărături